Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

 

 

Aktualizacja: Sprawozdanie z realizacji projektu

Inwestor: Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego:

Termomodernizacja budynków Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Gdyni i Jastrzębiej Górze

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wartość Przedsięwzięcia: 7 947 510 PLN

Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku: 746 900 PLN

www.wfos.gdansk.pl


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Realizacja projektu dotyczy zmniejszenia zużycia energii w Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni oraz Domu Zakonnym Towarzystwa Jezusowego w Jastrzębiej Górze, produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wykonania systemu zarządzania energią w budynku, co w konsekwencji na trwałe przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Głównym celem projektu jest trwałe obniżenie zużycia energii dwóch budynkach Prowincji Wielkopolsko- Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, to jest w Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni oraz Domu Zakonnym Towarzystwa Jezusowego w Jastrzębiej Górze, dzięki kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów.

Działania inwestycyjne obejmują termomodernizację dwóch budynków należących do Prowincji Wielkopolsko- Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego (dwa miejsca realizacji):
Budynek A: Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni, woj. pomorskie, powiat M. Gdynia, gmina M Gdynia,
ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia;
Budynek B: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Jastrzębiej Górze, woj. pomorskie, powiat pucki, gmina Władysławowo, ul. Zygmunta III 6, 84-104 Jastrzębia Góra.

1. Prace budowlane przy Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni, w tym:
a) termomodernizacja – docieplenie stropodachu (ułożenie styropianu o współczynniku przewodzenia
ciepła λ= 0,04 W/(m K), grubość 18 cm i pokrycia dachowego z papy)
b) termomodernizacja – docieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym (ułożenie wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,039 W/(m K), grubość 18 cm)
c) termomodernizacja – wymiana okien ( 142 szt. okien o wsp. przenikania ciepła zgodnie z wymaganiami WT od roku 2021, tj. 0,90 W/m2K.)
d) termomodernizacja – wymiana drzwi zewnętrznych (16 szt. drzwi o wsp. przenikania ciepła zgodnie z wymaganiami WT od roku 2021, tj. 1,3 W/m2K.)
e) termomodernizacja – docieplenie ścian zewnętrznych z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/mK i grubości 15 cm
f) przebudowa źródła ciepła – kaskada pomp ciepła (Instalacja OZE – montaż 2 gruntowych pompy
ciepła solanka/woda o mocy 180 kW każda)
g)przebudowa źródła ciepła – kaskada kotłów gazowych (montaż 4 kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 18,1-364 kW)
h) system zarządzania instalacją
i) zastosowanie urządzeń do produkcji energii elektrycznej z OZE – instalacja fotowoltaiczna (Montaż
instalacji fotowoltaicznej – 148 modułów o łącznej mocy 39,86 kW)
j) modernizacja instalacji oświetlenia (wymiana 1428 szt. opraw oświetleniowych wraz z wymianą
źródeł światła na LED)
2. Prace budowlane przy Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Jastrzębiej Górze, w tym:
a) termomodernizacja – docieplenie stropodachu (ułożenie wełny mineralnej o współczynniku
przewodzenia ciepła λ= 0,039 W/(m K), ułożonej na stropie grubość 18 cm)
b) termomodernizacja – wymiana okien ( 85 szt. okien o wsp. przenikania ciepła zgodnie z wymaganiami WT od roku 2021, tj. 0,90 W/m2K.)
c) termomodernizacja – wymiana drzwi zewnętrznych (6 szt. drzwi o wsp. przenikania ciepła zgodnie z wymaganiami WT od roku 2021, tj. 1,3 W/m2K.)
d) termomodernizacja – docieplenie ścian zewnętrznych z użyciem styropianu o współczynniku
przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/mK i grubości 12 cm I 18 cm
e) przebudowa źródła ciepła – kaskada powietrznych pomp ciepła (Instalacja OZE – montaż 2 powietrznych pompy ciepła powietrze/woda o mocy 105 kW każda)
f) przebudowa źródła ciepła – kaskada kotłów gazowych (montaż 3 kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 72,6 kW każdy)
g) system zarządzania instalacja sterowania strefowego

PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY:
1. Zmniejszenie emisji CO2 (Mg/rok): 639,02
2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI) (GJ/rok): 10 528,45