Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

Aktualizacja: Sprawozdanie z realizacji projektu NFOŚiGW

Inwestor: Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego

Termomodernizacja budynków Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Gdyni i Jastrzębiej Górze

Wartość Przedsięwzięcia: 7 947 510 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 6 253 100 PLN

  www.nfosigw.gov.pl